ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – WEBSITE COURIR.NL

Bijgewerkt op 03/10/2022

Blackfriday & Christmas belangrijke informatie
Voor aankopen gedaan in de winkel of op de website tussen 14 november en 10 december 2022 is retourneren mogelijk tot en met 10 januari 2023.
Aankopen die op of na 11 december zijn gedaan, hebben 30 dagen om te worden geretourneerd.

Deadlines voor bestellingen op de website om voor Kerstmis geleverd te worden : 
Thuisbezorging : 19/12
Levering in de winkel : 21/12

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen:

Enerzijds, de Vennootschap Groupe COURIR, een vereenvoudigde Vennootschap op aandelen met een kapitaal van 65 665 681,63 euro, met maatschappelijke zetel te 75011 PARIS (Frankrijk), avenue Ledru-Rollin 91, met een uniek identificatienummer 843 726 704 - R.C.S PARIS, hierna "de Vennootschap" genoemd.

En anderzijds, elke natuurlijke persoon die een bezoek brengt aan of een aankoop doet op de Site, www.courir.nl, of door een bestelling te plaatsen bij een verkoper van een Courir-winkel (behalve Outlet) op dezelfde website www.courir.nl, vanuit Nederland (hierna "de Klant" genoemd).

ARTIKEL 1 – DOEL

Deze voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op de verkoop op afstand, via de Website www.courir.nl (hierna de "Site" genoemd) tussen de Vennootschap Groupe COURIR en de Klant. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling (van de bestelling tot de diensten, met inbegrip van de betaling, de levering en de terugzending van de bestelde goederen) en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contractanten op de Site.

De Site www.courir.nl heeft tot doel het te koop aanbieden van producten die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van particulieren die deze niet doorverkopen. De Vennootschap Groupe COURIR behoudt zich aldus het recht voor om de verkoop van producten aan andere verkopers of wederverkopers te weigeren of te annuleren.

Deze bestelling kan rechtstreeks door de internetgebruiker worden geplaatst op de website www.courir.nl of door tussenkomst van de winkelverkoper via de bestelinterface van de webwinkel, voor rekening van een in de winkel aanwezige klant die zijn/haar bestelling via een betaallink zal betalen. De Klant kan dan zijn/haar artikelen ontvangen op het adres van zijn/haar keuze of in de winkel, zoals in het klassieke aankoopproces op de website www.courir.nl.

Elke bestelling op de Site impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Klant verklaart bekwaam te zijn voor het afsluiten van deze Overeenkomst en dat hij niet onder curatele of bewindvoering staat. De Klant verklaart eveneens dat hij geen producten en artikelen van Groupe COURIR koopt met het oog op de wederverkoop ervan.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden omvatten alle wederzijdse verbintenissen van de Vennootschap en de Klant die deze uitdrukkelijk aanvaardt.

Groupe COURIR behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de Website www.courir.nl op de datum van de bestelling door de Klant, van toepassing zijn op de bestelling.

Indien er echter een clausule ontbreekt, wordt deze geacht te worden beheerst door de gebruikelijke praktijk in de sector van de verkoop op afstand tussen ondernemingen met hoofdkantoor in Frankrijk.

ARTIKEL 2 - ONS AANBOD

Het doel van de Vennootschap Groupe COURIR is het te koop aanbieden van sport- en vrijetijdsartikelen, kleding en alle artikelen voor persoonlijke kleding, sport- of vrijetijdsuitrusting, -materialen en -accessoires aan particulieren die ze voor persoonlijke doeleinden gebruiken.

De artikelen die door Groupe COURIR te koop worden aangeboden zijn de artikelen die voorkomen op de Website www.courir.nl op de dag dat de Klant de Website raadpleegt. Alle productaanbiedingen en leveringsvoorwaarden op de Site zijn geldig voor elke aankoop die in Nederland moet worden geleverd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Nederland Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant, alvorens een bestelling te plaatsen, op de Site de belangrijkste kenmerken van het (de) aangeboden product(en) dat (die) hij wenst te bestellen, terugvinden op de desbetreffende productfiche.

Aangezien de producten voortdurend in ontwikkeling zijn, wordt gespecificeerd dat de fabrikanten de technische samenstelling en de kenmerken van de productreferenties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.

ARTIKEL 3 – BESCHIKBAARHEID

De Klant kan één of meer producten kiezen uit de verschillende categorieën die op de Site worden aangeboden. Er wordt gepreciseerd dat de Vennootschap te allen tijde het assortiment producten dat op de Site wordt aangeboden kan wijzigen, zonder afbreuk te doen aan de bestellingen die door de Klant werden geplaatst.

Product- en prijsaanbiedingen zijn geldig zolang de validatie van de bestelling mogelijk is.

Gedeeltelijke verzending

In geval dat een product niet beschikbaar blijkt na het plaatsen van de bestelling, om welke reden dan ook - tijdelijke voorraadtekorten (bijvoorbeeld bij gelijktijdige bestellingen) of definitieve onbeschikbaarheid van dit product - zal de bestelling niet volledig worden geannuleerd. COURIR zal overgaan tot gedeeltelijke verzenden van de resterende producten van de bestelling. De Klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Alleen de daadwerkelijk verzonden producten zullen bij de Klant in rekening worden gebracht, zonder af te doen aan lopende promoties en aanbiedingen op het moment van bestelling (bijvoorbeeld: als één van de twee T-shirts uit de aanbieding "2 T-shirts voor €30" niet meer beschikbaar is, zal het andere verstuurde T-shirt voor €15 in rekening worden gebracht), of op het berekenen van de bezorgkosten.

De Klant wordt geïnformeerd dat de bestelling wordt beschouwd als zijnde geannuleerd aangaande de tijdens het moment van verzenden niet beschikbare producten, zodat de Klant geen aanspraak kan maken op de betreffende producten indien deze opnieuw beschikbaar zouden worden gesteld op de Website.

ARTIKEL 4 – PRIJS

Online prijzen zijn standaard in euro's inclusief alle belastingen en gelden in Nederland en landen die in aanmerking komen voor bezorging via www.courir.nl.

De btw is tegen het tarief dat van toepassing is wanneer een bestelling wordt geplaatst.

De prijzen van de op de Site getoonde producten zijn exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van haar producten op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door de Klant, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten op die datum.

Producten blijven eigendom van het bedrijf totdat de klant de volledige prijs betaalt. Het risico gaat echter over op de klant wanneer deze de bestelling ontvangt.

Promotionele aanbiedingen en promotiecodes

Alleen promotieaanbiedingen die op de Website www.courir.nl worden aangekondigd, zijn geldig. Ze zijn geldig voor de vermelde duur en voor bestellingen die via de Website www.courir.nl worden geplaatst.

Meerdere actie-aanbiedingen kunnen van toepassing zijn op eenzelfde winkelwagen, maar op elk product kan slechts één actie worden toegepast. Een andere actie-aanbieding zal slechts van toepassing zijn op producten zonder korting.

Indien u een geldige promotiecode voor op onze Website www.courir.nl heeft, nodigen wij u uit deze in uw winkelwagen in te vullen in het veld dat verschijnt wanneer u op de link "Heeft u een kortingscode?" klikt. Klik vervolgens op “Toepassen".

ARTIKEL 5 – BESTELLING

5.1. Voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling

Elke bestelling op de Site (ongeacht of de bestelling rechtstreeks door de internetgebruiker wordt geplaatst dan wel door tussenkomst van een verkoper in de winkel via de bestelinterface van de webwinkel) impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De Website www.courir.nl verkoopt producten die bedoeld zijn voor personen die ze voor persoonlijke doeleinden gebruiken en ze niet doorverkopen. Groupe COURIR behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten aan andere verkopers of wederverkopers te weigeren of te annuleren.

Het plaatsen van een bestelling op de website www.courir.nl, of met behulp van de verkoper in de winkel via de online bestelinterface van de winkel, vereist het aanmaken van een klantaccount, het gebruik van een bestaand klantaccount, of het gebruik van de gastmodus.

De gebruiker kan de gastmodus gebruiken voor zijn eerste bestelling en alle volgende bestellingen indien hij dat wenst zonder een account te hoeven aanmaken.

Er zijn twee manieren om een klantaccount aan te maken:

• ofwel door te klikken op "Een account aanmaken" op de identificatiepagina in het bestelproces

• ofwel door te klikken op "Inloggen met Facebook" op de identificatiepagina in het bestelproces

Als de bestelling wordt geplaatst met een gastaccount, kan de klant het aanmaken van een klantaccount als volgt voltooien:

• Op de bevestigingspagina van de bestelling.

• Via e-mail, voordat de bestelling wordt verzonden. Zodra het pakket is verzonden, is deze link in de e-mail niet meer geldig.

In beide gevallen wordt de klant doorgestuurd naar een registratieformulier.

Zodra het account is aangemaakt, heeft de klant toegang tot zijn klantaccount onder "Mijn account" rechtsboven op de website. Alle informatie met betrekking tot de bestelling kan geraadpleegd worden in de rubriek "Bestellingen" van het Klantenaccount. Om toegang te krijgen tot een klantaccount is de identificatie van de klant vereist met behulp van zijn e-mailadres of Facebook-account, zoals aangegeven bij het aanmaken van het account, evenals het gekozen geheime en persoonlijke wachtwoord.

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor handelingen van derden die voor rekening van de Klant worden verricht en aan wie de Klant zijn identificatiegegevens heeft verstrekt of die door nalatigheid van de Klant toegang tot het account heeft gehad.

Bestellen via de gastmodus

Wanneer men een bestelling plaatst als gast hoeft er geen account aangemaakt te worden. Door deze modus te kiezen, wordt de klant doorgestuurd naar een informatieformulier dat nodig is voor de afronding en levering van de bestelling. Als er echter een bestaand klantaccount wordt geïdentificeerd met hetzelfde e-mailadres, is men verplicht hiermee in te loggen.

De klant kan altijd een bestelling als gast afronden, of het nu om de eerste bestelling gaat of niet. Met een gastaccount kan men echter niet profiteren van de voordelen van het loyaliteitsprogramma. Als de klant wil profiteren van de voordelen van zijn klantenkaart, punten wil verzamelen of gebruik wil maken van de loyaliteitsaanbiedingen die zijn gereserveerd voor leden van het loyaliteitsprogramma, moet hij een klantaccount aanmaken en zijn klantenkaart eraan koppelen.

Na het plaatsen van de bestelling wordt er een bevestigingsmail naar de klant gestuurd. De klant wordt uitgenodigd om een klantaccount aan te maken om de bestelling te kunnen opvolgen.

Informatie met betrekking tot bestellingen die in de gastmodus zijn geplaatst, wordt uitsluitend per e-mail verzonden. Het is daarom van belang deze te bewaren. Zonder een klantaccount kan de klant online geen informatie raadplegen, zoals de details van de bestelling, en de bestelling niet opvolgen of indien nodig een retourbon aanmaken.

De link voor het aanmaken van een retourbon kan niet opnieuw door COURIR worden verstuurd. Na de herroepingstermijn is de link niet meer geldig en wordt het retourneren onmogelijk gemaakt.

Afronding van de bestelling

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie die bij de bestelling wordt verstrekt, volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Als dit niet het geval is, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

De bestelling kan op een ander adres dan het factuuradres worden afgeleverd.

Om de Klant de mogelijkheid te geven zijn bestelling te controleren voordat deze bevestigd wordt, heeft de Vennootschap zogenaamde bevestingingsschermen gecreëerd. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd op het moment van de laatste bevestiging bij de betaling. Pas bij de laatste klik hier wordt de bestelling als bevestigd beschouwd.

Na het plaatsen van de bestelling stuurt de Vennootschap de Klant een bevestigingsmail met daarin de samenvatting van de bestelling en het bestelnummer. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij het aanmaken van de Klantaccount werd opgegeven.

Courir behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren voor gebruikers met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, zolang dit geschil niet is opgelost, of die een onjuist adres opgeeft of in het geval van een ander probleem met de account van de Klant.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of te annuleren indien het van mening is dat de Klant de producten doorverkoopt of een er andere economische activiteit mee uitoefent of om enige andere reden.

Elk verzoek tot wijziging van de bestelling kan leiden tot een volledige annulering van de bestelling.

5.2 Online bestelling in de winkel betalen

In de winkel betaalde webbestellingen omvatten bestellingen van klanten die in de winkel zijn geplaatst met de hulp van een verkoper via de bestelinterface in de winkel, via hun klantaccount of als Genodigde, en betaald via een betaallink.

De klant erkent dat hij/zij de AV heeft gelezen en aanvaard bij de validatie van de betaling. De afhandeling van deze online winkelbestelling is identiek aan die van andere direct online geplaatste bestellingen.

5.3 E-reserveringsdiensten

In-store e-reservering is gratis en zonder aankoopverplichting via www.courir.nl (met uitzondering van sales en producten geregistreerd onder het Partnerprogramma).

De e-reserveringsdienst die de onderneming So Cloz op www.courir.nl aanbiedt, stelt de klant in staat een product te reserveren in de winkel van zijn/haar keuze (onder de winkels die over deze dienst beschikken), voor zover het gekozen product in de winkel in kwestie beschikbaar is. De internetgebruiker dient de gewenste maat, de winkel van zijn/haar keuze en zijn/haar contactgegevens aan te geven. De internetgebruiker mag niet meer dan drie (3) producten per dag e-reserveren. Wanneer de e-reserving is geplaatst, ontvang de internetgebruiker een mail met de bevestiging van ontvangst van het verzoek. Binnen twee uur ontvang hij/zij een tweede e-mail en een SMS met een bevestiging of verwerping van het verzoek.

Indien van de geselecteerde winkel geen bevestiging per e-mail wordt ontvangen, dient het verzoek te worden beschouwd als niet in aanmerking te zijn genomen. Indien het verzoek door de winkel wordt gevalideerd en zodra de validatie-e-mail en het sms-bericht zijn ontvangen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om binnen vierentwintig (24) uur naar de geselecteerde winkel te gaan om het op zijn/haar naam gereserveerde artikel af te halen en het eventueel rechtstreeks in de winkel te kopen. Indien de 24 uur zijn verstreken en de internetgebruiker niet naar de winkel is gegaan om zijn/haar gereserveerde artikel op te halen, of als het verzoek in de tussentijd is geannuleerd, wordt het gereserveerde artikel teruggezet in de winkel.

De voorwaarden van deze dienst zijn voor de klant toegankelijk wanneer hij/zij gebruik maakt van de e-reserveringsdienst, beschikbaar op de productfiche.

De prijs tijdens het e-reserveringsverzoek op www.courir.nl is de prijs die voor het artikel dat in de winkel is gereserveerd dient te worden betaald, onder voorbehoud van de bevestiging van het verzoek door de geselecteerde winkel.

5.4 Sporadische lancering van veelgevraagde producten

Courir behoudt zich het recht voor om een land tijdelijk uit te sluiten van zijn leveringsmethoden als de handelaar van mening is dat de opening naar dit land schadelijk is voor zijn activiteiten voor een bepaalde periode. Dit is het geval met Duitsland, dat bij wijze van uitzondering tijdelijk wordt uitgesloten van onze leveringslanden tijdens de lancering van producten met een ongewoon hoge vraag.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1 Aankopen die rechtstreeks door de Klant op de site worden gedaan

Betaling kan online gebeuren met een creditcard (Visa, Mastercard, American Express), Apple Pay, Google Pay, PayPal, Klarna en iDeal.

 • Online betaling
 • Online betaling per creditcard: wij accepteren Visa, Mastercard en American Express. Bij het afronden van de bestelprocedure wordt de Klant gevraagd om zijn creditcardnummer, de vervaldatum van zijn creditcardnummer en de laatste 3 cijfers van het cryptogram in te voeren.

  De Klant heeft de mogelijkheid om Apple Pay of Google Pay te gebruiken. De internetgebruiker wordt uitgenodigd in te loggen op zijn Google- of Apple-account, de vooraf geregistreerde kredietkaart te kiezen die hij/zij wil gebruiken en te valideren.

  Online betaling via PayPal: bij het afronden van het bestelproces wordt de Klant gevraagd om zijn ID en wachtwoord in te voeren op de PayPal-interface en vervolgens zijn verbinding te bevestigen door te klikken. Hij controleert het bedrag van de bestelling en bevestigt de betaling door op de knop op de PayPal-pagina te klikken. Zodra de betaling is bevestigd op de PayPal-pagina, wordt de Klant doorgestuurd naar de bevestigingspagina van www.courir.nl.

  Online betaling en Klarna

  iDeal

 • Promotiecode
 • Indien een klant een promotiecode wenst te gebruiken waarvoor hij/zij in aanmerking komt, moet deze code worden ingevoerd in het daartoe bestemde veld op de pagina van het winkelmandje. Voor elke transactie moet de klant verwijzen naar de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn.

 • Betalingen beveiligen
 • Betalingen op de Site zijn volledig veilig.

  Dankzij de technische kenmerken van encryptiesoftware op de Site kunnen de door de Klant verstrekte bankgegevens (creditcardnummer en vervaldatum) niet door derden worden onderschept. De Klant aanvaardt op voorhand en onvoorwaardelijk dat de Vennootschap de beveiligde transactie zal uitvoeren door zijn bankgegevens mee te delen. De Klant machtigt zijn bank dus vooraf om zijn rekening te debiteren met de door de Vennootschap verzonden rekeningafschriften, zelfs bij gebrek aan facturen die door de kaarthouder ondertekend worden. Deze machtiging wordt altijd gegeven voor het bedrag van het gekochte product zoals gefactureerd door de Vennootschap.

  Het kaartnummer van de Klant wordt niet automatisch opgeslagen voor een toekomstige aankoop.

 • Antifraudebestrijdingsmaatregelen
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren indien er aanwijzingen zijn dat een bevestigde bestelling het voorwerp uitmaakt van fraude.

  Om fraude te voorkomen, wordt de bij de bestelling verstrekte informatie automatisch verwerkt om mogelijke risico's in het kader van transacties te identificeren en om fraude met kredietkaarten te bestrijden.

  Er kan een controle worden uitgevoerd van elke kredietkaart die voor de betaling wordt gebruikt. Bij vermoeden van fraude behoudt Groupe COURIR zich het recht voor om de betwiste bestelling tijdelijk te blokkeren en een doeltreffende en voorafgaande controle van de transactie uit te voeren. De Vennootschap kan dan bij de Klant alle documenten opvragen die zij nuttig acht om elk vermoeden van fraude uit te sluiten en het account te deblokkeren.

  Indien de gevraagde gegevens niet binnen de vereiste termijn worden doorgegeven en de analyse niet plaats kan vinden, wordt de bestelling geannuleerd.

  Bovendien zal het frauduleus gebruik geregistreerd worden in een bestand dat de Vennootschap hiervoor heeft aangemaakt. Het optreden van een onbetaald bedrag als gevolg van frauduleus gebruik van een bankkaart zal er eveneens toe leiden dat de details met betrekking tot de bestelling die bij dit onbetaalde bedrag horen, in hetzelfde bestand worden geregistreerd.

  Ook onregelmatige aangiftes en anomalieën kunnen een specifieke verwerking ondergaan.

  Uiteraard behoudt Groupe COURIR zich het recht voor om elke fraude bij de bevoegde autoriteiten te melden.

  6.2 In het geval van een door de verkoper geplaatste bestelling, in de winkel, namens de klant die fysiek aanwezig is in de winkel

  De Klant betaalt met een kredietkaart, PayPal, Google Pay of Apple Pay via een Pay by Link-betalingslink die hij per sms of e-mail heeft ontvangen.

  Hij/zij zal dan een orderbevestigingsmail ontvangen.

  ARTIKEL 7 – LEVERINGSVOORWAARDEN

  7.1. AFLEVERMETHODEN

  Standaard levering aan huis met Colissimo Europe

  Leveringen van bestellingen op de Site zijn enkel mogelijk in Nederland.

  De klant heeft de keuze tussen levering aan huis of levering in de winkel, volgens de hieronder beschreven voorwaarden.

  De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levering van een pakket op een onjuist adres indien deze fout het gevolg is van onjuiste informatie van de Klant. Indien levering onmogelijk is doot toedoen van de gebruiker, zullen de totale bestelkosten worden terugbetaald, inclusief eventuele leveringskosten.

  Voor bestellingen die van maandag tot en met donderdag (behalve op feestdagen) worden geplaast, variëren de indicatieve levertijden van drie (3) tot vijf (5) werkdagen (zie onderstaande tabel met levertijden in Europa).

  Levering in de winkel

  De klant heeft de mogelijkheid om bij het plaatsen van de bestelling te kiezen voor de levering van zijn bestelling in de Courir-winkel van zijn keuze in Nederland.

  Op het moment van verzending van het pakket door de vennootschap naar de winkel en op het moment van aankomst van het pakket in de winkel, wordt een informatiemail naar de klant gestuurd, waarin de datum van ontvangst van het pakket in de winkel wordt bevestigd.

  De klant moet de e-mail ter bevestiging van de ontvangst van het pakket in de winkel en een geldig identiteitsbewijs meenemen om zijn pakket in de winkel te kunnen afhalen.

  Een naaste verwant van de klant kan het pakket echter afhalen op vertoon van de e-mail ter bevestiging van de ontvangst van het pakket in de winkel, met zijn identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van de klant die de bestelling heeft geplaatst.

  De klant heeft zeven (7) dagen tijd om zijn pakket af te halen.

  Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar de vennootschap en krijgt de klant het bedrag van de bestelling terugbetaald.

  7.2. LEVERINGSTERMIJN

  De Klant wordt bij het begin van het bestelproces en vóór de validatie van de bestelling op de hoogte gebracht van de geschatte levertijd van zijn bestelling.

  De levertijden worden berekend in werkdagen (onder voorbehoud van de bevestiging van de bestelling door ons antifraudesysteem). De levertijd van de bestelling wordt berekend op basis van het tijdstip van voorbereiding en verzending van de bestelling, waarbij de levertijd van de vervoerder (So Colissimo Europe) wordt opgeteld. Bij bestellingen die in het weekend, op de vooravond van feestdagen en op feestdagen worden geplaatst, wordt de aangekondigde termijn met één dag verlengd. Tijdens inventarisatieperioden kan de aangekondigde termijn worden verlengd met 1 tot 3 dagen.

  De levertijd is afhankelijk van de gekozen leveringswijze op het moment van bestellen.

  LEVERINGSTERMIJN*

  Categorie

  Bestellingen besteld van maandag tot vrijdag

  Bestellingen besteld in het weekend en op de vooravond van een feestdag

  Voor 11 uur

  Na 11 uur

   

  Thuis
  (Colissimo Europa)

  D+4/5

  D+5/6

  D+6/7

  Afhalen in de winkel
  (Tailormade)

  D+4

  D+5

  D+5

  *Leveringen vinden alleen plaats op werkdagen.

  Deze termijnen kunnen variëren, in het bijzonder tijdens commerciële operaties en drukke periodes of elke andere onvoorziene situatie die buiten de controle van de Vennootschap valt, zoals stakingen, rellen, weersveranderingen, enz.

  7.3. LEVERINGSKOSTEN

  Aflevermethode

  Verzendkosten in Nederland volgens het bedrag van de bestelling

  < €90

  > €90

  Thuis
  (Colissimo Europa)

  €5.90

  Gratis

  Afhalen in de winkel
  (Tailormade)

  Gratis

  Gratis

  De aangevegen bezorgkosten zijn meestal van toepassing. Ze kunnen tijdelijk varïeren in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de pandemie of elke andere onvoorziene situatie die buiten controle van het bedrijf valt.

  7.4 Extra leveringsinformatie

  Klanten worden per e-mail verzonden wanneer hun bestelling wordt verzonden.

  Als een of meer van de bestelde artikelen niet op voorraad zijn, ontvangt de klant een e-mailbericht over de annulering en een verzendbevestiging van de beschikbare artikelen.

  De klant dient de algemene staat van het pakket en de producten die erin zitten te controleren bij levering of bij het ophalen bij het afhaalpunt.

  De klant dient eventuele problemen schriftelijk te melden op de leveringsbon of het document ter bevestiging van de ontvangst. Deze controle wordt als voltooid beschouwd zodra de leveringsbon is ondertekend.

  Elk verzoek om de bestelling te wijzigen, heeft de volledige annulering ervan tot gevolg.

  ARTIKEL 8 – HERROEPINGS- EN RETOURRECHT

  Elk verzoek om de bestelling te wijzigen, heeft de volledige annulering ervan tot gevolg.

  8.1. Termijnen voor de uitoefening ervan

  De Klant beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de verzending van zijn bestelling of veertien (14) kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling, om zijn voornemen tot terugzending van een besteld product te melden.

  8.2. Procedures voor de uitoefening ervan

  De Klant wordt op de hoogte gebracht van de uitoefening van zijn herroepingsrecht via zijn Klantenaccount op de Site in de tab "Mijn bestellingen". De Klant kan daar al zijn bestellingen bekijken. Binnen de hierboven vermelde termijn heeft hij toegang tot de link "Retourzending aanmelden" in zijn besteloverzicht.

  Als u de gastmodus gebruikt, kunt u alleen een retourbon aanmaken via de link die u per e-mail ontvangt. Zie voor meer details artikel 5.1.

  De Klant moet verschillende stappen volgen: keuze van de geretourneerde artikelen, keuze van de retourmethode (postkantoor of winkel), keuze van de terugbetalingsmethode, printen van het retourformulier.

  In geval van terugzending per post, moet de Klant een bewijs van afgifte van zijn retourformulier bewaren, gedateerd en afgestempeld door de Post. Indien de Klant zijn bestelling wenst terug te sturen naar een winkel in Nederland en de termijn voor de terugzending van de artikelen verstrijkt op een zon- of feestdag, wordt deze termijn verlengd tot de volgende werkdag.

  Zodra het verzoek door de Klant is bevestigd, ontvangt hij een bevestiging van de ontvangst hiervan. Elk artikel (ongeacht de gekozen retourmethode) moet worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na de melding van de Klant aan Groupe COURIR van zijn beslissing om zich terug te trekken. De terugzending moet vergezeld gaan van het retourformulier.

  De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de Klant, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen naar de winkels in Nederland. De Vennootschap aanvaardt geen pakketten die worden afgehaald of onder rembours worden verzonden.

  Pakket verpakking

  Alleen producten die compleet worden geretourneerd, in perfecte staat, in hun originele doos en onbeschadigd in een staat die op de markt wordt gebracht, worden geaccepteerd. De originele doos moet absoluut in karton worden teruggestuurd. Afgeplakte schoenendozen worden aan de klant geretourneerd.

  Er wordt geen retourzending geaccepteerd zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan.

  In het geval van textielproducten, indien de plastic zak niet zonder beschadiging kan worden geopend, wordt de retourzending aanvaard op voorwaarde dat het etiket niet van het product is verwijderd en het product in perfecte staat is.

  De producten kunnen niet worden geretourneerd als ze welke externe ingreep of wijziging dan ook hebben ondergaan. Onder wijziging wordt verstaan, ter informatie, en deze lijst is niet uitputtend: wassen in de machine, reinigen met producten van derden, reparaties door een derde, enz.

  De volgende producten zijn uitgesloten van retourneren in de winkel en kunnen alleen worden teruggestuurd via een postkantoor, en in geen geval rechtstreeks naar de COURIR-winkel: lijst beschikbaar hier.

  8.3. Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

  In overeenstemming met de Europese verordening, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor goederen die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

  Bovendien mogen om hygiënische redenen en omdat ze niet opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, de volgende producten na het losmaken van de verpakking niet meer geretourneerd worden: schoenzolen, sokken, schoonmaakmiddelen of andere hygiëneproducten.

  Uitoefening van het herroepingsrecht

  De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de Klant.

  De Vennootschap aanvaardt geen pakketten die worden afgehaald of onder rembours worden verzonden.

  Bij acceptatie van de geretourneerde artikelen in het magazijn, en in overeenstemming met de Europese verordening, dient het bedrijf de geretourneerde artikelen, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten en uiterlijk binnen veertien (14) dagen aan de Klant terugbetalen.

  Als slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, zal het bedrijf de klant geen verzendkosten restitueren. Meer informatie in artikel 9.

  Verzendkosten voor retourzending worden niet terugbetaald.

  8.4. Buiten herroepingsrecht

  Het product kan worden teruggezonden indien het niet overeenkomt met de bestelling of gebreken vertoont. De klant wordt verwezen naar artikel 11 - 'Garanties' en wordt verzocht contact op te nemen met de klantendienst om zijn claim in te dienen.

  ARTIKEL 9 – TERUGBETALING

  Retourneren van producten/bestellingen door de Post:

  Deze terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket in het magazijn, op voorwaarde dat de terugzending wordt goedgekeurd door Groupe COURIR (ongebruikte/ongedragen producten in hun originele verpakking intact; zie artikel 8).

  • Als de betaling met een creditcard is verricht, zal de terugbetaling op hetzelfde nummer plaatsvinden.

  • Als de betaling via PayPal gebeurde, zal de terugbetaling worden uitgevoerd op hetzelfde PayPal-account.

  Verzendkosten voor retourzending, blijven ten laste van de klant, en worden niet terugbetaald.

  In het geval van een online bestelling die door de winkelverkoper is geplaatst via de bestelinterface van de webwinkel, en een terugzending via La Poste naar het magazijn,

  Gebeurt de terugbetaling via de gebruikte betalingswijze. Anders gebeurt de terugbetaling via onze Klantendienst die zal overgaan tot de terugbetaling via bankoverschrijving. Deze terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket in het magazijn.<:p>

  De kosten van retourzendingen worden niet terugbetaald in geval van een retourzending via het postkantoor.

  Retourneren/bestellen van producten in Nederland:

  De Klant kan een op de Site geplaatste en in Nederland geleverde bestelling geheel of gedeeltelijk gratis terugsturen naar een COURIR-winkel in Nederland, op voorwaarde dat het desbetreffende retourformulier bijgevoegd is.

  Indien de terugzending van het product wordt aanvaard door de winkel in Nederland (ongebruikte producten in hun originele verpakking; zie artikel 8), wordt de Klant rechtstreeks aan de kassa terugbetaald.

  De terugbetaling bevat de prijs van de geretourneerde artikelen en de verzendkosten. Indien het product van een korting genoot, zal de kortingsprijs worden terugbetaald.

  In het geval van korting bij een de aankoop van meerdere artikelen zal de terugbetaling, als er slechts één artikel wordt geretourneerd, evenredig zijn met het bedrag van de geretourneerde artikelen in verhouding tot het bedrag van de oorspronkelijke bestelling.

  Restituties voor verzendkosten

  Het terugbetalingsbeleid van de door de Klant betaalde verzendkosten is als volgt van toepassing:

  - Bestelling volledig geretourneerd: de door de klant bij aankoop betaalde verzendkosten worden volledig terugbetaald.

  - Gedeeltelijke terugzending van een bestelling: er vindt geen terugbetaling plaats van de door klant bij aankoop betaalde verzendkosten.

  Gedeeltelijke verzending: als sommige items van uw bestelling niet konden worden verzonden, is het bovenstaande restitutiebeleid alleen van toepassing op basis van de items die daadwerkelijk zijn verzonden.

  ARTIKEL 10 - EIGENDOMSOVERDRACHT/OVERGANG RISICO

  De eigendomsoverdracht van de goederen aan de Klant vindt plaats op de dag van de volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van de goederen.

  De overdracht van het risico van verlies of beschadiging vindt plaats zodra de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de bestelling fysiek in ontvangst neemt.

  ARTIKEL 11 – GARANTIES

  11.1. Verplichting om het product bij ontvangst te controleren

  De Klant moet de zichtbare staat van het pakket en de producten controleren bij de ontvangst van zijn bestelling thuis of bij het afhalen van de bestelling bij een afhaalpunt of in de winkel.

  De Klant moet elke geconstateerde afwijking op de leveringsbon of het document dat de inontvangstneming van de bestelling rechtvaardigt, handgeschreven vermelden. In geval dat het artikel niet overeenstemt met het artikel dat beschreven staat op de Website www.courir.nl, vragen we de Klant om contact op te nemen met de Klantendienst (zie artikel 12).

  11.2. Wijzigingen aan het product

  De Klant erkent dat hij elk recht op garantie verliest en dus geen aanspraak meer kan maken op alle hieronder opgesomde garanties, zodra er een wijziging is aangebracht op het gekochte product. Onder wijziging wordt verstaan, ter informatie, en deze lijst is niet uitputtend: wassen in de machine, reinigen met producten van derden, reparaties door een derde, enz.

  11.3 Legal guarantee

  Wettelijke garantie van conformiteit

  In overeenstemming met de Europese verordening

  De verkoper is verplicht een bestelling te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

  Het artikel wordt alleen geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst indien:

  • Het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en het de kwaliteiten heeft van het item dat de verkoper in de vorm van een staaltje of model aan de Klant heeft aangeboden;

  • Het geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat de Klant nastreeft, dat de Klant bij het sluiten van de overeenkomst onder de aandacht van de verkoper heeft gebracht en dat door de verkoper is aanvaard;

  • Het specifiek is voor de toepassingen waarvoor goederen van dezelfde soort worden gebruikt;

  • Het de gebruikelijke kwaliteit en prestaties van een item van hetzelfde type heeft als die welke de Klant redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het item en, in voorkomend geval, rekening houdend met de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger over de concrete kenmerken van het item, met name in reclame of etikettering.

  De verkoper is tegenover de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar na de levering voordoet. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de verkoper te informeren over het bestaan van het gebrek binnen 2 maanden na de dag waarop de Klant het gebrek vaststelt. De actie van de Klant verjaart binnen een jaar na de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn vóór de hierboven genoemde termijn van twee jaar verstrijkt.

  Het gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen manifesteert, wordt geacht te bestaan op het tijdstip van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of de aard van het vermeende gebrek aan overeenstemming.

  Wettelijke garantie voor verborgen gebreken

  In overeenstemming met de Europese verordening :

  De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als hij het had geweten.

  De actie die voortvloeit uit de verborgen gebreken moet door de Klant worden ingesteld binnen een korte termijn, afhankelijk van de aard van de gebreken.

  11.4. Uitvoering van de garantie

  Om gebruik te kunnen maken van de wettelijke garantie van conformiteit of de garantie van verborgen gebreken, moet de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier: https://www.courir.nl/contact-us.html

  Bij de uitvoering van deze garanties kunnen de dekkingsvoorwaarden van het product variëren, afhankelijk van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen het bedrijf en de leveranciers of fabrikanten van het product.

  B. Voorbeeldformulier voor herroeping

  (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)
  Ter attentie van [naam, fysiek adres en, indien beschikbaar, faxnummer en e-mailadres]:
  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de hieronder genoemde verkoop van de goederen (*) / dienstverlening (*) herroep/herroepen (*)
  — Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  — Naam van de consument(en)
  — Adres van de consument(en)
  — Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)
  — Datum

  ARTIKEL 12 - KLACHTEN/INFORMATIE

  Voor klachten met betrekking tot de ontvangst van gebrekkige goederen moet de Klant zich binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelling of de afhaling ervan bij een afhaalpunt of winkel wenden tot de Klantendienst.

  U kunt contact opnemen met de Klantenservice:

  • Via het contactformulier: https://www.courir.nl/contact-us.html

  • Via mail : customer@courir.nl

  • Telefonisch op: +33 (0)9 70 25 22 39 (nummer zonder toeslag, prijs van een lokaal gesprek) - open van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

  Na deze periode kunnen claims niet meer door de Vennootschap in aanmerking worden genomen.

  ARTIKEL 13 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Lees ons beleid voor de bescherming van Klantgegevens door hier te klikken of via de volgende link : https://www.courir.nl/charte-de-protection.html

  In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en verwijdering van uw persoonsgegevens.

  COURIR verzamelt persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken, uw klantaccount te beheren en marketing- en statistische activiteiten uit te voeren om u de meest geschikte producten en diensten aan te bieden en om onze servicekwaliteit te bewaken.

  Oefen uw rechten uit door toegang te krijgen tot de online service in de FAQ of Mijn account - Persoonlijke Gegevens.

  ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EIGENDOM

  De volledige Site en elk van de elementen ervan zijn onderworpen aan de wetgeving inzake intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht, de ontwerprechten, de merken, de domeinnamen, de software of de databanken... (Deze lijst is niet exhaustief).

  Als zodanig zijn alle rechten van reproductie, representatie en openbare communicatie voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en visuele, fotografische, audiovisuele of andere voorstellingen.

  Klanten hebben alleen het recht om de Site te raadplegen. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud is alleen toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik.

  Elke link naar de Site moet vooraf schriftelijk door de Vennootschap worden goedgekeurd. De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

  Hyperlinks naar de Site moeten op eerste verzoek van de Vennootschap worden verwijderd.

  Uitgever: Groupe COURIR - 91 avenue Ledru-Rollin 75011 PARIS FRANKRIJK.

  ARTIKEL 15 – VERANTWOORDELIJKHEID

  In overeenstemming met de Europese verordening kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen schadevergoeding worden geëist voor vertragingen in de levering of schadelijke gevolgen als gevolg van overmacht of toevallige gebeurtenissen zoals gedefinieerd door de rechtspraak van de Nederland hoven en rechtbanken.

  De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, vertragingen of niet-beschikbaarheid van de Site ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden, onderbrekingen van het internetnetwerk, technische storingen, overmacht, acties van derden of welke andere omstandigheden dan ook.

  De Vennootschap streeft ernaar de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te waarborgen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

  De Site bevat informatie van derden. De Vennootschap geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid hiervan. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidentele fouten die zich op de Site kunnen voordoen.

  ARTIKEL 16 – KLANTENSERVICE

  Voor alle informatie of advies kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier, per e-mail op: customer@courir.nl of op +33 (0)9 70 25 22 39 (nummer zonder toeslag, prijs van een lokaal gesprek) - open van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

  Opgelet: om de verwerking van zijn aanvraag te optimaliseren, moet de Klant zijn naam, voornaam, e-mailadres waarmee zijn bestelling geplaatst werd en het nummer van de betrokken bestelling vermelden.

  ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID

  Indien één van de clausules van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden nietig is door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of rechterlijke uitspraak, zal dit op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid en de naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

  ARTIKEL 18 - OPERATIE « #SHARETHESNEAKERSPIRIT »

  Courir wil zijn Klanten onder de aandacht brengen door hun content te gebruiken die het beste de #SneakerSpirit weerspiegelt.

  Klanten zullen worden benaderd door Instagram, als reactie op de inhoud die door Courir is geselecteerd. Het is duidelijk dat de Klant alleen toestemming kan geven voor het gebruik van de inhoud als hij meerderjarig is en feitelijk eigenaar van de betreffende content. Courir kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van autorisatie op basis van het meedelen van foutieve informatie, fout of falen van de Klant in dit opzicht.

  Zodra de toestemming is ontvangen, behoudt Courir zich het recht voor om te linken naar de gepubliceerde content of om alleen de foto te gebruiken. De inhoud kan, zonder onderscheid en naar goeddunken van Courir, worden gebruikt op diens websites, sociale netwerken, nieuwsbrieven of in enige andere communicatie. Het is duidelijk dat de publicaties gemaakt kunnen zijn en/of verband kunnen houden met commerciële en/of advertentie-communicaties.

  De Klant begrijpt en aanvaardt dat de content waarvoor hij zijn toestemming heeft gegeven gratis wordt overgedragen en dat hij om deze reden, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen vergoeding kan ontvangen.

  De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op courir.nl/sharethesneakerspirit

  ARTIKEL 19 – DUUR

  Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online beschikbaarheid van de door Groupe COURIR aangeboden diensten.

  ARTIKEL 20 - BEWARING EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

  Geautomatiseerde gegevens, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van het bedrijf en zijn partners worden bewaard, zullen beschouwd worden als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van aankooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager overeenkomstig de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk.

  ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

  De partijen komen overeen dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onderworpen zijn aan het Nederlands recht. In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe om, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen, een minnelijke schikking proberen te treffen. Alleen de Nederland rechtbanken zijn bevoegd, naar keuze van de eiser:

  1° de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of van een verweerder; 2° de rechtbank van de plaats waar de betwiste verbintenissen of één ervan zijn ontstaan of de rechtbank van de plaats waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; 3° de rechtbank van de woonplaats van de koper.

  ARTICLE 23 - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE LA CARTE CADEAU COURIR

  Dernière modification le : 12/12/2022

  Les présentes Conditions Générales d’Utilisation des cartes cadeaux COURIR sont conclues entre :

  D'une part, la société Groupe COURIR, Société par actions simplifiée au capital de 65 665 681,63 euros, dont le siège social est situé au 91 avenue Ledru-Rollin à PARIS (75011), ayant pour numéro unique d’identification 843 726 704 R.C.S. PARIS, ci-après désignée « la Société ».

  Et d'autre part, toute personne physique visitant ou effectuant un achat via le site Internet, www.courir.com ou passant commande auprès d’un vendeur d’un magasin Courir (hors Outlet) sur ce même site www.courir.com, et ce depuis la France (ci-après dénommée « l'Internaute », « le Client »).

  1. Montant

  La Société Groupe COURIR propose des Cartes cadeaux COURIR de montant défini à sélectionner parmi ceux proposés ou de montant libre, sans décimale, entre 5€ et 500€.

  2. Durée de validité

  La carte est valable 1 an à partir de la date d’activation.

  3. Achat de la carte

  L’acheteur peut acheter une carte cadeau seule ou avec d’autres produits au panier.

  La Carte est chargée en une seule fois, en euros, à concurrence du montant déterminé par la personne qui achète la Carte.

  Plusieurs cartes cadeaux peuvent être ajoutées dans un même panier, pour différents bénéficiaires.

  Tous les produits sont payables par carte cadeau, sauf autre carte cadeau.

  L’éligibilité à la gratuité de la livraison tient compte du montant de la e-carte (iso autres produits).

  Points fidélité

  L’acheteur de la carte ne cumule pas de point fidélité, le bénéficiaire en cumule à l’utilisation de la carte.

  Aucune remise applicable sur l’achat de la e-carte.

  Champs obligatoires :

  - Prénoms de l’acheteur et du bénéficiaire
  - Pays d’utilisation du bénéficiaire:

  courir.com : France, Portugal, Luxembourg
  courir.nl : Pays-Bas
  courir.be : Belgique
  courir.es : Espagne

  Note importante sur le pays d’utilisation

  Le pays d’utilisation sélectionné et le pays d’adresse de facturation du bénéficiaire devront être identiques. Dans le cas contraire, un message d’erreur apparaitra en page de paiement du bénéficiaire.

  En cas d’erreur de la part de l’acheteur, le pays d’utilisation ne sera pas modifiable. Il sera nécessaire de faire une demande au service client pour désactiver la carte et en générer une nouvelle chargée du solde restant avec le bon pays d’utilisation. Le Client devra désactiver la carte et réémettre une nouvelle carte sur le bon pays de facturation.

  La e-carte ou carte physique sera donc utilisable :
  - Dans un magasin du pays choisi à l’achat de la carte.
  - En ligne avec adresse de facturation dans ce même pays (correspondance du site ci-dessous).

  courir.com: France, Luxembourg, Portugal
  courir.es : Espagne
  courir.be : Belgique
  courir.nl : Pays-Bas

  Champs optionnels

  - Envoi à un email différent : l’acheteur saisi l’email du bénéficiaire. Sinon, la carte est envoyée à l’email de l’acheteur par défaut.
  - Programmation de l’envoi : l’acheteur peut sélectionner une date et heure d’envoi. Si aucune date n’est sélectionnée, la carte est envoyée à la confirmation de la commande. En cas d’anomalie technique, le mail pourrait être reçu plus tardivement.
  - Message personnalisé : le message apparaitra dans le mail reçu par le bénéficiaire ou acheteur et sur la page de consultation de solde.

  4. Acceptation

  Le client reconnaît avoir lu et accepté les CGU à la validation du paiement de la commande sur le site, ou lorsque la commande est payée en magasin.

  Tout achat de carte cadeau sur le site ou en magasin suppose l’acceptation express et sans réserve des présentes CGU.

  La Carte n’est pas nominative.

  La carte physique ou l’e-carte doit être conservée précieusement. Aucun duplicata ne pourra être renvoyé ni à l’acheteur ni au bénéficiaire. Sur demande au service client, ce dernier pourra toutefois fournir les données de la carte à l’acheteur de la carte cadeau.

  5. Utilisation

  Une carte physique ou une e-carte est valable en ligne et en magasin.
  Elle est utilisable en une ou plusieurs fois.
  Plusieurs cartes peuvent être utilisées par commande.
  La carte cadeau physique pourra être stockée dans l’Apple wallet.

  En cas de solde insuffisant, le paiement peut être complété par un autre mode de paiement. Le prélèvement sera effectué en priorité sur la carte cadeau, dans le cas d’une expédition partielle par exemple.

  Note importante sur le pays d’utilisation

  Un pays d’utilisation se basant sur l’adresse de facturation du bénéficiaire est choisi à l’achat de la carte cadeau.

  La e-carte ou carte physique est donc utilisable :
  - Dans un magasin du pays choisi à l’achat de la carte.
  - En ligne avec adresse de facturation dans ce même pays (correspondance du site ci-dessous).

  courir.com: France, Luxembourg, Portugal
  courir.nl : Pays-Bas
  courir.es : Espagne
  courir.be : Belgique

  6. Activation de la carte

  L’email contenant la carte cadeau, envoyé au choix soit à l’acheteur soit au bénéficiaire, donne accès à la page d’activation. Le bénéficiaire doit cliquer sur « Obtenez votre carte cadeau ».

  Une fois activée, le bénéficiaire a la possibilité d’imprimer sa carte.

  7. Comment l’utiliser ?

  En ligne : Sur la page paiement de courir.com, sélectionner le mode de paiement Carte Cadeau COURIR. Saisissez les numéros inscrits sur votre e-carte cadeau dans le champ correspondant puis votre PIN.

  Dans une de nos boutiques* : Imprimez-là et réglez directement en caisse.

  * hors magasins suivants :

  PARIS ST MICHEL, CAMBRAI, ARRAS, SAINT OMER, BELFORT, BESANCON CHÂTEAU FARINE, BESANCON CENTRE VILLE, MORTEAU, ALENCON, BAGNOLS SUR CEZE, ORANGE, BLOIS, ALES, CHATEAUROUX, MONTELIMAR, BOURGES, MONTLUCON, FAREBERSVILLER, SARREBOURG, VICHY, ROANNE, HAGUENAU, COLMAR, THONON LES BAINS, AJACCIO, MONACO, BASTIA, NICE ETOILE, EPINAL, LA TESTE DE BUCH, ISTRES, MONTPELLIER POLYGONE, VANNES, LES SABLES D'OLONNE, BEAUVAIS, LANGON , ANGOULINS, BEAULIEU/PUILBOREAU.

  8. Consultation du solde de la carte

  Le Client bénéficiaire de la carte peut consulter le solde disponible sur la page dédiée en bas du site. Le client devra saisir son n° de carte (e-carte ou physique) et son code PIN.

  Le solde sera également consultable en caisse en magasin.

  9. Annulation, Retours et Remboursement

  Achat de carte cadeau

  La carte cadeau ne peut pas faire l’objet d’un retour et n’est pas remboursable.

  Lors d’une expédition partielle, en cas d’annulation de produits par l’entrepôt, la carte cadeau sera elle bien envoyée et débitée.

  Paiements avec la carte cadeau

  Les remboursements en cas de retours entrepôt, annulation, ou litiges, seront effectués sur la carte cadeau utilisée pour le paiement des articles concernés si celle-ci est toujours valide. Pour une carte en fin de validité, le recrédit prolonge la carte de 12 mois. Sinon une nouvelle carte sera émise.

  Pour un retour en magasin, le remboursement peut être effectué par n’importe quel moyen de paiement dont la génération d’une nouvelle carte cadeau. La carte cadeau ne sera pas recréditée.

  10. Perte et vol de la carte

  En cas de perte le service client pourra fournir, sur demande, les données de la carte à l’acheteur ou au bénéficiaire sous réserve de leur identification.

  Les Cartes perdues ou volées pourront faire l’objet d’une demande de mise en opposition/désactivation sous réserve que la Carte soit encore valide. Et sera rechargée sur une nouvelle carte cadeau.

  Les sommes déjà utilisées avant la mise en opposition ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.

  11. Contact et réclamations

  Les transactions enregistrées par les systèmes informatiques des magasins et du site e-commerce valent preuve des transactions effectivement réalisées au moyen de la Carte cadeau.

  En cas de contestation du solde de la Carte consécutivement à son utilisation, vous pouvez adresser dans un délai de six mois à compter de la transaction contestée, via une demande en ligne au service client ou via courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en y joignant les tickets justificatifs de votre achat, à la Société groupe COURIR à l’adresse suivante : Service Clients Courir - 6 place Robert Schuman - 38000 Grenoble.

  Il est important que le Bénéficiaire conserve la Carte (physique ou dématérialisée) pendant la durée de rétractation. Pour une carte en fin de validité, la recharge prolonge automatiquement la carte de 12 mois.

  Dans le cas où la durée de validité de la Carte aurait expiré au moment du remboursement, ce dernier sera effectué via l’émission d’une nouvelle carte.

  12. Fraude

  La Société Groupe COURIR France se réserve le droit de refuser, annuler, ou suspendre pour vérification, toute commande de carte cadeau ou commande payée en carte cadeau, en cas de suspicion de fraude, de Carte émise par erreur avec une dénomination incorrecte, ou pour toute autre violation des présentes CGU.

  13. Persoonsgegevens

  Met de betaling aanvaardt de Klant het 'Handvest gegevensbescherming' en bevestigt deze er kennis van te hebben genomen.

  Uw persoonsgegevens worden door de Groupe COURIR uitsluitend verzameld in het kader van de levering van de dienst waarop u zich geabonneerd heeft.

  Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming en de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) heeft u recht op toegang, herroeping en bezwaar, evenals het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

  Oefen uw rechten uit door toegang te krijgen tot de online service in de FAQ of Mijn account - Persoonlijke Gegevens..

  14. Langue et loi applicable

  Les présentes CGU sont rédigées en langue française et sont régies par le droit français.

  Download de algemene voorwaarden van Courir.nl